Meld deg inn, bli kjent med dine lokale NLR-rådgivere og la oss hjelpe deg å drive mer lønnsomt, trygt og bærekraftig. Få nyhetsbrev med sesongbaserte råd og tips og tilgang til alle våre fagartikler. Bli invitert til rådgivingsmøter, gårdsbesøk, feltforsøk, markdager, våronnmøter og samlinger. Delta på våre arenaer for kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling - og hyggelig sosialt samvær.

Hva er fordelene?

Driv mer lønnsomt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Plant

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar
Leaf

Driv mer bærekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats