Med gjødslingsplan fra Landbruk Nordvest får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

  • Optimal gjødsling
  • God jordhelse
  • Økte avlinger
  • Høy kvalitet på avling
  • Godt for miljøet
  • Økt lønnsomhet

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!

Nederst på denne sida finn du nærmare informasjon om jordprøvetaking og gjødselplanlegging hos oss.