Ta kontroll over egen byggeprosess med NLR Nordvest på laget

Går du med tanker om å gjøre noe med driftsbygningene dine er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Ta kontroll over din egen byggeprosess med NLR Nordvest på laget!

Vi kan bistå med helhetlig rådgiving fra avklaring til ferdig fjøs. Sammen finner vi gode løsninger på løsdriftskravet, ombygging, utbygging eller nybygg, tilpasset økonomien på din gård.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Vegvalg og strategi
  • Forprosjekt bygg og kostnadsoverslag
  • Driftsplan
  • Søknad til Innovasjon Norge
  • Bygningsprosjektering
  • Byggesøknad
  • Bistand ved anbud og kontrakter
  • Byggeledelse
  • SHA-plan/-koordinator
  • Likviditetsbudsjett
Bygg og heisekran

Planlegger du nytt løsdriftsfjøs?

Driver du med melkeproduksjon i båsfjøs kan du nå søke tilskudd for å dekke rådgiving til omlegging for løsdrift. Bønder som blir med i prosjektet får dekket 50% av rådgiving, begrenset til 10 000 kroner.
Les mer om byggprosjektet 2022-23

Våre rådgivere

Bjorn Steinar Skarbo

Bjørn Steinar Skarbø

Rådgivar
NLR Nordvest
Fannestrandvegen 63, 6415 Molde
Marte J 1

Marte Juklerød

Rådgiver
NLR Nordvest
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal (Landbrukshuset)