Velkommen til Landbruk Nordvest

Kalender:

27.10 - 30.10 Maskinførerkurs Oppdal

Frist for påmelding 21. oktober

03.11 Varme arbeider i landbruket - kurs

Påmelding innen fredag 28. oktober til Sigmund Moen Trønsdal, Landbruk Nordvest på telefon 900 46093 eller mail sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

03.11 - 06.11 Maskinførerkurs Sjøholt

Påmelding innen 28. oktober til Gerd tlf: 90998479 eller gerd.gunnerod@nlr.no

Vis hele kalenderen ›

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.