Velkommen til Landbruk Nordvest

Kalender:

13.12 Steinsprekking kurs

Påmelding innen 7. desember til Gerd tlf 909 98 479

Vis hele kalenderen ›

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.