Velkommen til Landbruk Nordvest

Kalender:

29.09 - 02.10 Maskinførerkurs Skarstua

Påmelding innen 22. september

13.10 - 16.10 Maskinførerkurs Stranda

Frist for påmelding 6. oktober

27.10 - 30.10 Maskinførerkurs Oppdal

Frist for påmelding 21. oktober

Vis hele kalenderen ›

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.