Bonden er gårdens viktigste ressurs. Derfor har 9.000 norske bønder valgt å inngå HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr tilpasset HMS-rådgivning med hjelp til risikovurdering for de fleste produksjoner. Vi kan også tilby rådgiving med ekstra fokus på KSL, bruk av maskiner, utarbeide SHA-planer dersom du skal bygge, HMS-rådgivning for deg som arbeidsgiver, samt en gjennomgang før et tilsyn. Vi har også et bredt kurstilbud.

Gode rutiner, trygge bygninger, riktig maskinbruk og god helse for menneskene på gården, gir reduserte kostnader og bidrar til økt lønnsomhet i gårdsdrifta.

Kontakt meg for mer informasjon om HMS-tilbudet

Jeg vil bli HMS-medlem

Våre rådgivere

Annbjorn Husby

Annbjørn Husby

Administrasjon, Rådgivar HMS, Instruktør Varme Arbeider
NLR Nordvest
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal (Landbrukshuset)
Marte J 1

Marte Juklerød

Rådgiver
NLR Nordvest
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal (Landbrukshuset)