Forutsetningen for å være med er at du vil bli bedre.

I gruppene som nå startes opp vil det være økologisk produksjon som står i fokus, men det kreves ikke at du har økologisk drift på gården.

Vi vil etablere faste grupper som møtes flere ganger gjennom året. Møtene skal foregå ute på deltakernes gårder. På møtene tar vi opp ulike tema etter deltakernes ønsker. I best-praksis-gruppene er det ikke forelesninger fra en rådgiver, det er deltakerne som deler erfaringer og søker kunnskap hos hverandre. For å finne beste praksis kan det være nødvendig å telle, måle, veie og vurdere på andre måter. Gruppene vil bli ledet av to rådgivere fra NLR Nordvest.

I Finland har rådgivingsorganisasjonen ProAgria arbeidet med Best-praksis-grupper i mange år og deltakerne der har gjort store framskritt i sin grovforproduksjon. I tillegg har gruppene gitt grunnlag for viktige nettverk for deltakerne. Nå vil vi også prøve det!

NLR Nordvest har fått penger fra Møre og Romsdal fylke til å komme i gang med denne typen rådgiving. I første omgang er best-praksis-gruppene organisert som et prosjekt ut 2024 med plan om 3 møter i året i hver gruppe.

Prisen for deltakelse i 2023 er kr 1200. Dette innebærer et oppstartsmøte og 3 møter med ulike tema.

Vil du delta eller har spørsmål?

Ta kontakt innen 10.januar med
Maud Grøtta: maud.grotta@nlr.no, 95847893 eller
Nina Iren Ugelvik: nina.ugelvik@nlr.no, 41678758