Korn 2022 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 10. og 11. februar.

Møtet blir avholdt digitalt på samme måte som i fjor.

Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der alle interesserte er velkomne til å delta.

Påmeldingen er åpen, men det vil tidlig i neste uke bli lagt ut et oppdatert program med tanke på at møtet blir heldigitalt. Deltagelse på Korn 2022 vil koste kr. 300 per dag, kr. 500 hvis du deltar begge dager. Deltageravgiften betales ved påmelding.

Frist for påmelding er fredag 4. februar. Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Vel møtt!

Nedenfor finner du et foreløpig program laget for et fysisk arrangement. NB! Klokkeslettene vil bli juster og tilpasset et digitalt møte i løpet av mandag 17. januar.

Program Korn 2022, 10. – 11. februar 2022

Torsdag 10. februar

Åpningssesjon

1000

Velkommen

Kåre Oskar Larsen, NLR

1010

Matsikkerhet og forsyningsrisiko

Arne Bardalen, NIBIO

1030

Høyere forbruk av norsk matkorn – hvilke muligheter finnes?

Per Chr. Rålm, Partnerskap for norsk matkorn og planteprotein

1045

Behovet for norsk fôrkorn, volum og kvalitet

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

1105

Ikke avklart

1120

Spørsmål og diskusjon

1130 - 1230 Lunsj

Mathvete

1230

Hvordan kan vi utnytte den norske mathveten?

Shiori Koga, NOFIMA

1245

Møllerens utfordringer og muligheter til å lage standard mjølblanding av norsk korn

Inge Sandven, Norgesmøllen

1300

Vårhvetedyrking i konkurranse med yterike byggsorter

Harald Solberg, NLR Innlandet

1315

Spørsmål og diskusjon

1330 Pause

Gjødsling

1345

Gjødslingsstrategier i bygg og havre. Utnytting av jordas P og K reserver

Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO

1410

Utnytting av organisk gjødsel. Møkk og mold.

Trond Henriksen, NIBIO

1430

Tilpasninger til høye gjødselpriser

Egil Kr. Hoen, Norges Bondelag

1445

Spørsmål og diskusjon

1500 Pause

Belgvekster

1515

Vekstskifte med mye belgvekster?

Bjørn Inge Rostad og John Ingar Øverland, NLR Øst/Viken

1530

Utprøving av nye vekster i kornområdene

Chloe Grieu, NIBIO

1545

Erter og åkerbønne tilpasset norske forhold

Jon Arne Dieseth, Graminor

1600

Spørsmål og diskusjon

1615 Pause

Plantehelse

1630

Resistens mot gulrust i norsk sortsmateriale

Morten Lillemo, NMBU

1645

Nye varslingsmodeller for bladflekksjukdommer

Andrea Ficke, NIBIO

1700

Bekjempelse av dylle og tistel i kornomløpet

Kirsten Tørresen, NIBIO

1715

Spørsmål og diskusjon

1730 Slutt for dagen

Fredag 11. februar

Dyrkingsteknikk

0830

Effekt av mekanisk og biologisk jordløsning på jordstrukturen

Till Seehusen, NIBIO

0845

Kostnaden ved mekanisk jordløsning

Marius Berger, NIBIO

0900

Optimal bruk av fangvekster i korn

Randi B. Frøseth, NIBIO

0915

Hvor får vi best betalt for vannet? Optimal vanningsstrategi.

Hugh Riley, NIBIO

0945

Spørsmål og diskusjon

1000 Pause

Klima og miljø

1030

Forslag til nye miljøkrav i RMP-ordningen

Otto Galleberg, Statsforvalteren i Viken

1045

Hvordan tilpasser vi dyrkingsteknikken til evt. nye miljøkrav

Sigurd Enger, NLR Øst

1100

Myter og fakta om biokull

Erik Joner, NIBIO

1120

Spørsmål og diskusjon

1130 - 1230 Lunsj

Høstkorn

1230

Arter og sorter i høstkorn

Anne Marthe Lundby, NIBIO

1245

Overvintringsevne hos ulike høsthvetesorter

Wendy Waalen, NIBIO

1300

Sorters evne til å utnytte nitrogen

Ellen F. Mosleth, Nofima

1315

Spørsmål og diskusjon

1330 Pause

Presisjon

1345

Vet vi noe om effekten av variabel såmengde

Åsmund Langeland, NLR Innlandet

1400

Presisjonsverktøy i kornproduksjonen. Hva gir størst utbytte mhp. avling og kvalitet

Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag

1415

Dronebilder vs. registrert biomasse

Krzysztof Kusnierek, NIBIO

1430

Gårdskart: funksjonalitet og muligheter

Ingrid Tenge, NIBIO

1445

Spørsmål og diskusjon

1455

Avslutning,

Wendy Waalen, NIBIO

1500 Slutt