Dette er et kurs som er rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid-kurset tilfredsstiller de krav myndighetene og KSL har satt for grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir grunnleggende innføring i HMS, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og brukervennlig for hver enkelt deltaker.

Kurset er et tredelt kurs, med en total varighet på 12 timer.

Del 1: Gruppesamling på kveld med gjennomgang av grunnleggende om HMS

Del 2: E-læring, egenstudie på internett med elektronisk oppgave

Del 3: Gruppesamling med fokus på HMS i praksis. Her blir det gårdsbesøk og vernerunde, med gjennomgang av bl.a. risikovurdering, rutiner og beredskap.

Temaer som gjennomgås:

 • Ulykker
 • Ergonomi
 • Brann- og el-sikkerhet
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Støy
 • Psykisk helse
 • Arbeidsgiveransvar
 • Andre næringer
 • Opplæring og beredskap
 • Tiltak og rutiner

Mål for kurset:

 • Ha en grunnleggende systemforståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke sin forståelse i praktisk HMS-arbeid til egen nytte.
 • Ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid.