Kursets tema:

  • Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
  • Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
  • Brann- og elsikkerhet – Arbeidsgiveransvar
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kurset gir godkjent HMS-kompetanse


Les mer om kurset her