Årsmøtet er for styrerepresentantene og valgte årsmøteutsendinger frå valgkretsene innad i Landbruk Nordvest.