Styremøte i Landbruk Nordvest for styrerepresentantene og personalsamling for ansatte.