Det blir traktorkurs for kvinner til hausten, men det er endå ikkje landa på kvar og tidspunkt for kurset. Ta gjerne kontakt med Ingvild Skjørsæter for å melde din interesse.