Denne høsten satser vi på at mange ungdommer vil ta Avløserkurs, og har planer om kurs både i Hustadvika og på Averøya.
Hustadvika kurset har videregående skolen i Elnesvågen som utgangspunkt, og vil ellers være omkring på en del gårdsbruk.
På Averøya får vi låne rom på ungdomsskolen på Bruhagen, men er også en del på gårdsbruk. Kurset går på kveldstid, som regel mellom klokka 17 og 20,
og to ganger i uka. I Hustadvika er det ukene 37 – 40, på Averøy er det ukene 39 – 42.

Fullstendig program kommer til de påmeldte i god tid før første kurskveld. Ta kontakt med Ingvild Skjørsæter ved spørsmål.