Nlr 55565506195
Medlem
⋅ Bær

Myrstankelbeinlarver i jordbær

Det har i vår vært mye myrstankelbeinlarver som har gjort stor skade i eng og beite.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55565228403
Medlem
⋅ Bær

Rotstokkråte i jordbær

Denne uken har vi i flere felt, både på friland og i tunnel, sett en del planter visne.
NLR Trøndelag SA
10 larveangrep eple
⋅ Frukt

Larver i eple

Larvegnag kan utgjere store tap for dyrkaren. Men hvordan kan vi vite hvilke artar som gjer skade?
NLR Viken
Favori
Medlem
⋅ Bær

Jordbærsorter

De siste årene har vi fått tilgang til svært mange nye jordbærsorter. Dette dokumentet er et samarbeid mellom alle jordbærrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og inneholder erfaringer og observasjoner fra felt i alle jordbærdistriktene.
Celina
⋅ Frukt

Pæresorten Celina

Har du hørt om den norske pæresorten Celina? I denne artikkelen får du høre mer om pollensorter, plantevern, høstetid og avlingsmengde.
NLR Viken
Image 5f5c73500e5bf
⋅ Frukt

Sukkermåling i eple

Haustekriterium til eple er fleire og samansette. Sukkerinnhald målt i Brix er enkelt å måle for dyrker og lager. NLR Viken har testet IR-måling for brix.
NLR Viken
Nlr 46671974797
Medlem
⋅ Bær

Tid for å bekjemping av bringebærbladmidd

Det er observert mye bringebærbladmidd i bringebærfelt. Den sprer seg fort når det ikke blir gjort tiltak, og er svært ødeleggende for avling og bærkvalitet.
NLR Trøndelag SA
NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Skader på epler før lagring

Bildeheftet "Skader på epler før lagring" er utgitt av Agro Inform as i 1996 og viser aktuelle skadesymptomer på moden frukt med bestemmingsnøkkel av skadegjørere.
Jogeir sproytevideoer
⋅ Potet

Rett bruk av bærbare sprøyter

VIDEO: I fem filmar viser vi korleis bærbare sprøyter og ryggsprøyter kan brukast på ein god måte.
NLR
Nlr 46598727747
Medlem
⋅ Bær

Starte med jordbær?

Jordbærdyrking er ein intensiv og krevjande produksjon som kan gi stor omsetning i høve til arealet. Jordbærplanta kan vekse på all slags jord, men det lønner seg å gi den gode vilkår for oppnå størst mogleg avkastning.
NLR Nordvest
Redfresing er et godt alternativ til mekanisk ugrasbekjempelse. Foto: Gaute Myren
⋅ Frukt

Dyrkingsmanual: Mekanisk ugrasbekjemping i frukt

Mekanisk ugrasbekjemping er nødvendig i økologisk fruktproduksjon. I konvensjonell fruktproduksjon kan sprøyting inntil kulturen medføre opptak i frukttreet, spesielt ved sprekker, sår, tynn bark eller gjennom rotskot. Det er difor interessant å tenkje mekanisk ugrasbekjemping også innanfor konvensjonell fruktproduksjon.
NLR Viken
1 ... 9 10 11