Landbruk Nordvest har en samarbeidsavtale med NLR Landbruksadvokatene Trøndelag som tilbyr juridisk bistand og rådgivning til medlemspris til våre medlemmer i vår region. Landbruksadvokatene arbeider i hovedsak innenfor saksfeltene fast eiendom, familie – og arverett.

Informasjon om tjenestene som tilbys finner du på NLR Landbruksadvokatene Trøndelag AS sine nettsider.