Avløsertenester

(Oppdatert: 18.02.2017)

Landbruk Nordvest hjelper deg med avløser

Vår viktigste oppgave er å sørge for at bøndene har gode ordninger for avløsning ved ferie og fritid og dersom det oppstår sykdom eller andre hendelser som krever ekstra arbeidshjelp på gården.

Vi tar også jobben med utlønning, arbeidsgiveransvar og alt papirarbeid.

 

Sykdomsavløsing

Dersom du er bonde og blir sykmeldt finnes det gode ordninger. For medlemmer ordner vi med alt papirarbeidet og søker om refusjon. Avhengig av produksjonen har man rett til et beløp per dag syv dager i uka til å dekke lønnsutgiftene til avløser/landbruksvikar. Dette gjelder fra første sykdomsdag.

Dersom du ikke har noen i familien eller noen i nærheten som kan hjelpe deg med fjøsstellet: Ring Landbruk Nordvest tlf. 464 24 400 og spør etter ledig avløser/landbruksvikar.

 

Vi ordner alt papirarbeidet for deg!

Vi hjelper deg med å skrive søknader, samler opp all nødvendig dokumentasjon, sender inn ferdigskrevet søknader og er kontaktperson for kommune og fylkesmann.

 

Landbruksvikarordningen

Landbruk Nordvest administrerer landbruksvikarordningen i vårt område. Ved sykdom må du alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Sykdom og kriser blir prioritert først.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.