Økologisk førsterådgiving

16.02.2017 (Oppdatert: 15.12.2017)

Landbruk Nordvest tilbyr rådgiving rettet mot økologisk drift innen alle produksjoner. Til høyre kan en finne flere tilbudspakker Landbruk Nordvest kan tilby innenfor økologisk produksjon.

 

Kontaktpersoner

 Maud Grøtta

 maud.grotta@nlr.no

 958 47 893

 Jon Geirmund Lied

 jon.Geirmund.lied@nlr.no

 414 48 779