Kurs i varme arbeider

(Oppdatert: 09.03.2018)

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming,  sveise-, skjære-. lodde- og/eler slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. I ordningen inngår det også et krav om re- sertifisering hvert 5. år. Fra 1. januar 2016 kom dette kravet også for landbrukskundene.

 

Kurset gjennomføres av Sigmund Moen Trønsdal. Sigmund er godkjent instruktør av Norsk brannvernforening og godt kjent med landbrukets utfordringer hva brannsikkerhet angår. Kurset varer 7.5 timer og avsluttes med teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen får hver deltaker et sertifikat for varme arbeider. Sertifikatet har en varighet på 5 år.

 

På kurset blir blant annet disse temaene gjennomgått:

  • Historikk og varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
  • Valg av slukkemidler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Risikovurdering og sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

 

Kursoversikt:

 Dato Sted Klokkeslett  Påmelding til
 22. mars  Valldal Fjordhotell  09.30 - 16.00  Sigmund Moen Trønsdal

Kursinfo

Kurset koster kr.1.800,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og kr.2.200,- for andre. Innmelding i NLR i løpet av kurset gir kursrabatt.

 

Ta kontakt med Sigmund Moen Trønsdal for påmelding og informasjon til kurset.