Autorisasjonskurs for bruk av gnagermidler

11.01.2019 (Oppdatert: 23.11.2020)

15. oktober 2018 ble det åpnet for at du som eier og/eller leier landbrukseiendommer kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Dette gjelder også veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter-/avlinger i f. eks. åker.

 

Forutsetningene for å få en slik autorisasjon er at en:

  • Eier eller leier en landbrukseiendom
  • Har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • Har gått på tilleggskurs for gnagernedkjemping og bestått eksamen

 

Regelverk

Reglene om autorisasjon for bruk av gnagermiddel er tatt inn i plantevernforskriften.

 

Kurspris

Prisen på fysiske kurs inkluderer lærebok, eksamensavgift, lunsj og kaffi. På nettbaserte kurs er prisen redusert. Lærebok blir sendt ut i trykt versjon per post, samt elektronisk på e-post i forkant av kurset.

Medlemmer i Landbruk Nordvest: kr 2.000 / Nettbasert: kr 1.700

Ikke medlemmer: kr 3.000 / Nettbasert: kr 2.700

 

Kursopplegg og eksamen

Kurset har 5 timer teoriundervisning med 1 time eksamen etter endt undervisning samme dag. Dersom du deltar på nettbasert kurs, eller det er ønskelig å få eksamen avlagt senere, kan det avtales nærmere med det lokale landbrukskontor.

 

Planlagte kurs:

Tid: 02.12.20 kl 09:30 - 16:00

 

Sted: Nettbasert, via Teams

 

Se invitasjon for mer info

 

Påmeldingsfrist 30.11.20

Elektronisk påmeldingsskjema

 

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø tlf. 90 66 26 27 / bjorn.steinar.skarbo@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.