HMS avtale

09.12.2019 (Oppdatert: 09.12.2019)

BONDEN ER GÅRDENS VIKTIGSTE RESSURS!

NLR har 9000 medlemmer med HMS avtale. Av disse har Landbruk Nordvest 360 stk. Ta vare på deg selv - tegn avtale du også!

HMS tilbudet ble revidert i 2019 og oversikt over det nye tilbudet finner du her.

Vi møter deg - i ditt arbeidsmiljø!

Gjennom rutinemessig oppfølging hjelper vi deg med å kartlegge arbeidsmiljøet på gården og finne løsninger på dine arbeidsrelaterte utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS/KSL - system på gården. Vi er dine bedriftshelsetjeneste og du får jevnlig oppfølging av din arbeidshelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller til helsekontakt hvert 3. år og i tillegg kan du bestille en konsultasjon til bedriftslege, sykepleier eller fysioterapeut pr. år, uten ekstra kostnad. Vi er din støttespiller dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. 

Dette inneholder HMS - avtalen:

 • HMS - besøk på gården tilbys hvert 3. år
 • Hjelp for å utabeide handlingsplan for HMS for din gård
 • Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten (BHT) tilbys hvert 3. år
 • Ekstra konsultasjon ved bedriftshelsetjeneste ved behov
 • Ekstra HMS - bistand ved forespørsel
 • Nyhetsbrev seks ganger i året
 • Telefonveiledning om HMS - spørsmål
 • Kristebistand når det virkelig gjelder
 • Ekstra HMS - besøk til medlemspris
 • Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
 • Rabatterte kurs

Andre tjenester:

 • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgiving
 • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT

Mer informasjon om priser og HMS - tilbudet i Landbruk Nordvest finner du her.

 

Vi håper du er interessert i vårt tilbud og at du tar kontakt med oss for en hyggelig avtale.

Vennlig hilsen HMS rådgiverne i Landbruk Nordvest

Våre HMS rådgivere:

Kari Fløystad

Romsdal og omegn

907 05 980

kari.floystad@nlr.no

 

 

Lars Tveit Lyche

Nordmøre

479 06 604

lars.tveit.lyche@nlr.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.