Helse, miljø og sikkerhet

(Oppdatert: 19.02.2017) Nina Iren Ugelvik

"Du er gårdens viktigste ressurs.

- Vi er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse".

 

Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS) er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket. Vi bidrar til trygghet og overskudd. Målet vårt er færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Vi tilbyr blant annet HMS - rådgiving i form av HMS besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten og krisehåndtering. En kan lese mer om ulike HMS tilbud i menyen til høyre.

 

Landbruk Nordvest har samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester;

 Midtnorsk bedriftshelsetjeneste i Surnadal Sigmund Moen Trønsdal
 Molde bedriftshelsetjeneste Kari Fløystad
 Hjelp 24 i Ålesund Trude Iren Saure

 

Dette får du som medlem i NLR HMS:

 • Grunntilbud med treårig syklus
 • Besøk på arbeidsplassen av HMS-rådgiver for å kartlegge arbeidsmiljøet i din virksomhet
 • Vi hjelper deg med å se nye løsninger på dine utfordringer
 • Hjelp til å få orden på "papirbunken". Både HMS systemet og KSL dokumentasjonen
 • Mulighet for hjelp i forkant av tilsyn
 • Elektronisk nyhetsbrevet "Nytt fra NLR HMS" med nyheter og oppdateringer innen HMS
 • Rabatt på enkelte kurs blant annet Praktisk HMS arbeid
 • Rabatter på forsikringer i Gjensidige, Eika, If og Landbruksforsikring A/S
 • Krisebistand, vi er din støttespiller hvis ulykken rammer deg

 Andre tjenester:

 • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgiving
 • Ekstra HMS besøk ut over grunntilbudet
 • Ekstra helsekontakt hos bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT

Grunntilbud for virksomheter med 5 eller flere medlemmer:

 • Årlig planleggingsmøte med HMS rådgiver/BHT (aktivitetsplan for året)
 • Helsekontakt med målretta helsekontroll hvert tredje år
 • Mulighet for en konsultasjon per innmeldt per år hos BHT ved behov
 • Årlig besøk av HMS rådgiver som kan inneholde oppbygging/vedlikehold av IK/HMS- system, kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, vernerunder med mer. Årlig bruk av rådgiver reguleres etter en tidskonto tilsvarende 0.5 timer per innmeldt medlem


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.