Våre tjenester og kurs

15.02.2017 (Oppdatert: 16.08.2017) ,  Gerd Gunnerød

Landbruk Nordvest formidler fagkunnskap og avløysartenester til beste for eit landbruk i utvikling. Vi er uavhengige og framtidsretta og byggjer rådgjevinga/tenestene våre på høg fagleg kompetanse og lokal kunnskap.

Vi har kompetanse på grovfôrdyrking, korn, potet, grønsaker, hagebruk, drenering, kulturlandskap, næringsutvikling, byggeteknikk, økonomi, mekanisering, utleige av arbeidskraft (avløysarar) og lønningstenester.

Landbruk Nordvest SA er ein medlemsorganisasjon med ca.1480 medlemmar. Vi er organisert i to avdelinger, rådgjeving og tenester.Dei 18 tilsette har som oppgåve å hjelpe deg både med faglege spørsmål, med å skaffe deg avløysar og med vikar- og bemanningstjenester.

 

 Les mer om våre tilbud her.