Våre tjenester og kurs

15.02.2017 (Oppdatert: 04.06.2020)

Landbruk Nordvest formidlar fagkunnskap og avløysartenester til beste for eit landbruk i utvikling. Vi er uavhengige og framtidsretta og byggjer rådgjevinga/tenestene våre på høg fagleg kompetanse og lokal kunnskap.

Vi kan gje råd innan dei viktigaste produksjonane i vår region: grovfôrdyrking, korn, potet, grønsaker, frukt og bær. Vi har også kompetanse på fagområder som kulturlandskap, hagebruk, drenering, HMS, mekanisering, byggeteknikk, økonomi, næringsutvikling, utleige av arbeidskraft (vikar og avløysarar) og lønningstenester. 

 

Uansett kunnskapsnivå og erfaring kan vi hjelpe deg vidare. Vi har eit breidt spekter av rådgivingstilbud slik at du som bonde kan få den hjelpa du treng. Som medlem har du moglegheit til å nytta deg av eksklusive medlemstenester i tillegg til andre tenester til reduserte prisar.

Er du ikkje medlem, meld deg inn!

I høgre sidemeny finn du kva vi kan tilby av tenester under kvart fagfelt. Utover dette er vi tilgjengelege på telefon - finn din nærmaste fagperson blant våre ansatte.

Du kan lese vår brosjyre under ved å trykke på biletet for å sjå ei samla oversikt.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.