i Medlemsvilkår 2021 finner du oversikt over gjeldende prisliste for bruk av Landbruk Nordvest. Prislisten viser gjeldende kontingentsats, samt pris ved bruk av rådgiving eller tjenester som medlem eller ikke-medlem av Landbruk Nordvest.