Vedtekter:

Vedtekter for Landbruk Nordvest SA. Oppdatert etter årsmøte 14.03.2023

Årsmelding 2022

Les årsmeldingen for å se hvordan det gikk med Landbruk Nordvest i 2022.