I høst kommer det en ny gjødseltype på markedet fra Yara. Den heter NPK 27-2-4 (3S).

Info om sorten pr. uke 30:

  • Dette er en NPK gjødsel, men ikke fullgjødsel. Har derfor ikke mikronæringsstoff.
  • Konkurrerer med 25-2-6 både på pris pr kg vare og pr kg N, og blir dyrere enn OPTI-NS 27-0-0 (4S)
  • Er en komodity. Det betyr at den normalt kun produseres for det internasjonale markedet.
  • Begrenset kvantum. Ble produsert noen batcher denne sommeren. Den første var i uke 28.
  • Er kun tilgjengelig for de som handler for sesongen 2023, fordi det tar litt tid å få den ut i markedet
  • Mangler enn så lenge produktdatablad