Kurset er lansert på Agrilogg sin nye kursmodul, og er tilgjengeleg for alle som ynskjer. Her tek vi føre oss kjenneteikn ved dei ulike ugrasa, utbreiing og sjølvsagt korleis ein kan unngå dei. Prisen er 350 kroner og kan betalast direkte i betalingsløysinga i Agrilogg.