For å komme gjennom nåløyet og fram til markedet er det en møysommelig prosess som ligger bak. Harde og nøye utvelgelser, prøving i forsøk, smaking og koking må til, og det tar mange år før målet om å komme fram til forbruker er nådd.

Birkeland

Sorten Birkeland er en tidlig gul matpotetsort med pent skall. Birkeland er en kokefast matpotetsort som også egner seg til skrelling (sous vide). Birkeland er glatt og fin i skallet, den vokser raskt og gir tidlig salgbar avling. Sorten har ovale og fine knoller med grunne groøyne. Den er resistent mot jordboende virus (rattelvirus og mopptoppvirus), sterk mot potetkreft, og ser ut til å være sterk mot både flatskurv og sølvskurv. Som andre tidligpotetsorter er Birkeland svak mot tørråte på både ris og knoller. Birkeland kan dyrkes over hele landet.

Birkelands mor heter Saline, mens faren bare er et nummer i rekken, nemlig P1-94-2. Før dåpen gikk Birkeland under nummeret G06-1033. G-en står for Graminor (foredler), 06 står for det året den ble krysset, mens 1033 er et løpenummer som foredler bruker for å holde styr på potetavkommet. Fra tilblivelsen til dåpen har det altså gått 15 år, noe som er ganske vanlig for å bli godkjent som en potetsort.

Navnet Birkeland har den fått etter vitenskapsmann og forsker Kristian Birkeland.

Birkeland G06 1033 IMG 0102
Bilder av Birkeland. Poteter med informasjon (foto: Borghild Glorvigen). Høsting av Birkeland (foto: Graminor)
Birkeland hosting 20212
Bilder av Birkeland. Poteter med informasjon (foto: Borghild Glorvigen). Høsting av Birkeland (foto: Graminor)

Gullflaks

Gullflaks er en halvsein stivelsesrik potetsort som egner seg til chips og potetstivelse (mel og flak). Fordi sorten har høyt tørrstoff, er den av den melne typen. Knollene er runde med middels djupe groøyne. Gullflaks er lys rød i skallet, og har lys gul kjøttfarge. Sorten har stort avlingspotensiale og har et kraftig ris som konkurrerer godt med ugraset.

I norske forsøk har sorten gitt langt høyere utbytte enn Lady Claire, den største chipssorten på markedet per i dag. Gullflaks spirer raskt. For å ha rimelig kontroll på akrylamidnivået er det viktig at sorten er moden ved innhøstinga. Sorten er sterk mot sølvskurv, jordboende virus (rattel og moptop) og potetkreft, men er dessverre noe svak mot tørråte på både ris og knoller. Gullflaks egner seg best for dyrking i deler av Sør-Norge.

Mora til Gullflaks er Bruse, mens far hadde nummeret N89-3-5. Bruse er en norsk chipssort med høyt tørrstoff og gode chipsegenskaper. Gullflaks har hatt en noe treg oppvekst. Før den fikk det fine navnet Gullflaks gikk den under nummeret P02-1866. Det betyr at sorten ble krysset så langt tilbake som i 2002, noe som tilsier at det har tatt 19 år før den ble godkjent.

Navnet Gullflaks har den fått fordi den passer godt til potetgull og potetflak. Da knollformen har vært noe ujevn og sorten var så godt som ute av foredlingsprogrammet har den også hatt litt flaks slik at den fortsatt er en aktuell sort.

Gullflaks P02 18 66 Apelsvoll 14aug13 kn IMG 2974
Gullflaks P02 18 66 chips IMG 2983

Knallfiffi

Knallfiffi er en artig potetsort. Sorten er en sein spesialsort i matmarkedet. Den er rød i skallet, og har rødmarmorert kjøttfarge. Knallfiffi har rund knollform, og har et middels høyt tørrstoff (ca. 24 %). Dermed plasserer vi sorten i kategorien melen. Sorten er veldig sterk mot tørråte.

Mor til Knallfiffi er en gammel nummersort P01-18-6 med gode chipsegenskaper og faren er Blå Kongo. Tanken var å foredle fram en chipssort som ga farget chips. Men på grunn av dannelse av høye akrylamidnivåer under steking egner sorten seg ikke til chips. I matmarkedet derimot vil den egne seg godt. Før den fikk det artige navnet Knallfiffi har sorten gått under nummeret G08-3167.

Knallfiffi G08 3167 IMG 0281
Knallfiffi G08 3167 IMG 7292
Knallfiffi G083167 IMG 9982