Vikariat som grønnsaksrådgiver

Norsk Landbruksrådgiving Øst utlyser en kortvarig vikarstilling innen grønnsaker i 50-100 prosent stilling snarest. Årsaken er sykemelding for en av våre rådgivere.

Tidsrom: juni - november 2022

Kontorsted: Huggenes i Moss

Lønn etter avtale.

Kontakt daglig leder Tor Anton Guren, tlf 48163090 eller send e-post dersom dette høres interessant ut for deg!

Norsk Landbruksrådgiving Øst

Norsk Landbruksrådgiving Øst utvikler og leverer kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vi formidler kunnskap til 2.900 planteprodusenter, utfører årlig 200 feltforsøk og deltar i flere FoU-prosjekter. Vår visjon er; å levere kompetanse for framtida!

NLR Øst er organisert i følgende fagområder; Korn-, frø- og oljevekster, grovfôr, poteter, grønnsaker, økologisk landbruk, jord, miljø, klima, maskin og presisjonslandbruk, landbruksbygg, økonomi og HMS. Fagområdene betjenes av 47 medarbeidere som er fordelt på fire kontorer; Øsaker i Sarpsborg, Huggenes i Moss, Hvam på Romerike og Kirkenær i Glåmdalregionen. Vårt geografiske nedslagsfelt er tidligere Østfold og Akershus fylke i tillegg til Glåmdalsregionen i Innlandet.