HMS-rådgiving på gården!

Det settes en rekke krav til bonden som arbeidsgiver og bedriftseier. Og det kan være vanskelig for bonden å passe på alt selv. Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste. Gjennom HMS-avtale hjelper vi deg med å utarbeide en handlingsplan for HMS i gårdsdriften. Vi hjelper deg å komme i gang med beredskapsplan, risikoanalyser, sikker-jobb-analyser, plan for dokumentert opplæring osv. Du følges opp med nytt besøk hvert 3.år.

HMS-avtalen omfatter:

 • HMS-besøk på gården tilbys hvert 3.år. På HMS-besøk tar vi en runde på tunet og går igjennom HMS-papirene som må være i orden.
 • Hjelp til å utarbeide handlingsplan for HMS for din gård
 • Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten tilbys hvert 3. år
 • Ekstra konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten ved behov
 • Ekstra HMS-bistand ved forespørsel
 • Telefonveiledning om HMS-spørsmål
 • Krisebistand når det virkelig gjelder
 • Ekstra HMS-besøk til medlemspris
 • Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
 • Rabatterte kurs
 • Fagmøter
 • Nyhetsbrev seks ganger i året

NLR har 9000 medlemmer med HMS-avtale. Ta vare på deg selv – tegn avtale du også!

NLR Øst har 6 dyktige HMS-rådgivere som er på flere gårdsbesøk hver uke. Vi besøker deg uansett hvor i vårt geografiske område du tilhører.

Priser

Medlem: Hovedavtale

Kr 2500,-

Medlem: Tilleggsavtale pr person (dersom flere i samme bedrift ønsker avtale)

Kr 1300,-

Ikke medlem: Hovedavtale

Kr 4350,-

Ikke medlem: Tilleggsavtale pr person (dersom flere i samme bedrift ønsker avtale)

Kr 2275,-


Du faktureres for HMS-avtalen sammen med medlemskontingenten i februar hvert år. Om du melder deg inn etter kontingentfaktura er sendt, får du egen faktura på HMS-avtalen.

Bestill HMS-avtale nå