God jordstruktur er viktig for å sikre riktige mengder luft, vann og fysisk spillerom for både organismene i jorda og planterøtter. En god jordstruktur er bygd opp med aggregater som består av mineralpartikler, organisk materiale, levende og døde organismer, luft og vann. Disse aggregatene blir holdt sammen av det organiske materialet og levende planterøtter i tillegg til sopphyfer. Møkk (kast) fra meitemarken er jordaggregater samtidig er gangene de lager både ventilasjonssystem og drensrør.

Derfor er vi opptatt av meitemark. Norsk Landbruksrådgiving vil sammen med Norsk senter for økologisk landbruk og dere bønder gi marken et skikkelig markløft i 2021.

Vil du være med?

  1. Spa ut en 20 x 20 x 20 cm jordkube. Grav ut to jordkuber per jordstykke for å sikre resultatet. Bruk fingrer, kniv eller et liten greip for å løse klumpen og finne meitemark. Legg dem i en boks, gjerne med litt vann i. Print ut Markløft-arket og ta det med deg når du skal telle. Her kan du også prøve å finne ut hvilke arter av meitemark du har.
  2. Skriv ned resultatene fra gravinga og send inn her.

Det blir trukket tre vinnere fra innsendte svar. Dersom du deler gode bilder eller kortfilm med #Markløftet2021 kan du også bli premiert.

Registreringene dere legger inn vil bidra til en enkel kartlegging av meitemark i området vårt, artsmangfoldet og forhåpentligvis gi deg et inntrykk av hvordan meitemarken trives hos deg.

Vi har laget en liten videosnutt om Markløftet 2021 du kan se før du går ut og graver.

Meitemark
Meitemark 2
IMG 20190405 161023
8 Kopi
Skjermbilde 2021 05 11 140655
Ormen Flata 11 mai
Mark