To ledige stillinger som rådgivere ved kontoret i Molde:

  1. 100% fast stilling som HMS-rådgiver. Arbeidsområde Romsdal og indre/nordre Sunnmøre

Stillinga innebærer rådgiving innen HMS til bønder i området. Det er en utadrettet jobb med mye oppsøkende virksomhet og kursholding. Du får din egen kundeportefølje, som skal besøkes jevnlig. Jobben passer deg som liker å omgås folk, har kunnskap om landbruket og forståelse for arbeidshverdagen til den norske bonde. Du vil samarbeide med andre HMS-rådgivere i Norsk landbruksrådgiving, og dine kollegaer i NLR Nordvest. Ønskede kvalifikasjoner ellers:

  • Utdanning og/eller bakgrunn fra HMS og landbruk
  • Gode formidling- og kommunikasjonsevner
  • Gode IT-kunnskaper

Kontakt HMS-rådgiver Annbjørn Husby, tlf. 474 48 686, for mer informasjon om hva en HMS-rådgiver gjør.

  1. 100% fast stilling som rådgiver agronomi. Arbeidsområde Romsdal

Stillinga innebærer salg av rådgivingstjenester innen jord- og plantefag, primært innenfor fôrdyrking. Du får også ansvar for forsøk og prosjekt innen fagfeltet. Det er en utadrettet jobb, med oppsøkende virksomhet og mye kundekontakt. Du bør like å snakke med folk, like å formidle, og være god til å lytte på bondens behov. Jobben innebærer et tett samarbeid med dine kollegaer i vårt svært gode fagmiljø innen agronomi. Ønskede kvalifikasjoner:

  • Master eller bachelor innen landbruksfag, helst jord- og plantefag
  • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
  • Gode IT-kunnskaper

Kontakt teamleder Gunnhild Overvoll, tlf. 971 64 856, for mer informasjon om stillingen.

For begge stillingene må det beregnes mye reisevirksomhet, og du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, et godt og engasjerende arbeidsmiljø og kontakt med mange dyktige og interesserte bønder. Oppstart for begge stillingene etter nærmere avtale.

Søknad og CV sendes stig.runar.stordal@nlr.no innen 10. oktober 2022