Fullført opplæring gjev yrkestittelen agronom. Opplæringa er fordelt over 2 år med 9 samlingar pr. skuleår. Det vert det gitt både teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg må du rekne med sjølvstudium og nettbasert oppgåveløysing (Teams).

Meir utfyllande informasjon og søknadsskjema: gjermundnes.vgs.no.

Du kan også ta kontakt på epost: gjermundnes.vgs@mrfylke.no

eller telefon 71 28 29 00.

Nedre aldersgrense for opptak er 25 år.

Søknadsfrist: 01.04.2023.

Elev og laerar med gris Gjermundnes