NLR og Ofotlab har gått sammen om grovfôrkampanje og gir dere tilbud om å få fôranalyser til halv pris. I tillegg tilbyr vi i NLR å sette opp en Surfôrtolk på bakgrunn av prøvene dine.

Tilbudet gjelder for alle uavhengig av husdyrproduksjon.

Tilbudet fra Ofotlab gjelder fram til 1. juni 2023:

· Pakkeanalyse Grovfôr KU/SAU /Geit: Tørrstoff, Råprotein. Løselig protein, NDF (fiber), OMD, Totalt sukker, Aske, Fett, (Stivelse), Nitrat, Klorid, Fem, INDF, NEL, PBV, AAT, og gjæringskvalitet. Pris 323+Mva

· Tillegg: Kjemisk analyse: P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn Pris kr 180 + Mva + Porto

Tilbud om surfôrtolk fra NLR:

Surfôrtolken er et verktøy som hjelper deg med å forstå grovfôranalysen, og er spesielt utvikla for surfôr. Det gir svar på om kvaliteten; energi, protein, fiberinnhold og innholdet av mineraler passer til de dyra du skal fôre og om gjæringa har gått bra. Mineralinnholdet reflekterer gjødslingsnivået og om graset har fått den gjødsla det trenger for optimal vekst.

Tilbud om surfôrtolk til kr 780 for første prøve, kr 400 for hver av de neste.

Din lokale NLR rådgiver hjelper til med innsending av prøver og har følgeseddel grovfôrkampanje til deg.