På medlemsmøta i år vil vi ha fokus på teknikk og presisjonslandbruk. Delta på medlemsmøte for ditt område for å lære meir om temaet!

Medlemsmøter i Landbruk Nordvest 2023

Lars Gunnar er rådgjevar innan maskinteknikk og presisjonslandbruk. Han skreiv sin bachelor om bruk av droner og presisjonsgjødsling i eng. Droner kan nyttast til å vurdere gjødselbehov til avlinga og lage tildelingsfiler som kan nyttast til meir presis gjødsling.

Lars Gunnar med drone

NLR Dekningsbilen blei brukt for å køyre på kryss og tvers og på langs i landet vårt for å sjekke kvaliteten på korreksjonssignal til ulike GPS-systemer. Lars Gunnar tok delar av køyringa for å måle dette i Møre og Romsdal. Vi er særskilt utsett for bortfall av korreksjonssignala pga. høge fjell. Dette kan han fortelje meir om til dei som er interesserte.

Dekningsbilen 1
Foto: Lars Gunnar Flatvad

Vil gjerne hjelpe til med råd

Lars Gunnar kan vere med å planlegge riktig bruk av GPS, gjødselspreiingsutstyr eller anna presisjonsutstyr. Dersom ein har avansert gjødselspreiar, kan han bidra med å lage tildelingsfiler for riktig fordeling av gjødsla på eit eller fleire skifte. Dersom du vurderer å gå til innkjøp av spreieutstyr, kan han vere med å vurdere kva type du har behov for.

Det er berre å ta kontakt!

Vi vil oppfordre til å spørje om du lurar på noko. Det er viktig å ha utstyret og innstillingane i orden. Lars Gunnar kan hjelpe til med alt innanfor spørsmål om maskinteknikk og presisjon.