Gjødslingsplanen er et viktig verktøy for å kunne planlegge hvilke avlinger en vil oppnå for kommende vekstsesong. I planen beregner en næringsbehovet for plantene og hvordan en mest mulig kostnadseffektivt kan dekke dette behovet gjennom vekstsesongen både gjennom tilgjengelige ressurser en har på gården og innkjøpt gjødsel. En gjødslingsplan utarbeidet i samarbeid med din lokale rådgiver fra Landbruk Nordvest skal sikre deg en økonomisk optimal gjødsling som gir høy avling av god kvalitet og med minst mulig tap til det omliggende miljøet. En gjødslingsplan kan også danne grunnlag for en diskusjon rundt vekstskifte og andre agronomiske tiltak.

Gjødslingsplan skal bygge på representative jordprøver og er obligatorisk på alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har rett til produksjonstilskudd. Kravet til en gjødslingsplan er definert i Forskrift om gjødslingsplanlegging.

For å hjelpe til med en gjødslingsplan trenger vi opplysninger som de ulike skiftene slik som jordanalyser, forgrøder, bruk av organisk gjødsel og selvsagt hva du skal dyrke og et forventet avlingsnivå.

Fyll inn dette skjemaet med opplysninger og send inn til oss, enten via bestillingsskjema under eller per e-post til nordvest@nlr.no. Eller du kan ta kontakt med din lokale rådgiver via telefon/mail, samt sende oss oppdaterte endringar i Skifteplan via Skifteplan mobil om du nyttar det.

Bestill ny gjødselplan her