Har du bekymringer rundt betaling av regninger og lån, og lurer på om nødvendige oppgraderinger er mulige å gjennomføre? Med full kontroll over økonomien på gården din, slipper du mange potensielle bekymringer. NLR har utviklet flere rådgivingstilbud for ulike behov innen utvikling av gården og kontroll med økonomien.

Driftsplan

Sammen med en økonomisk rådgiver kan det være enklere å finne de delene av drifta der du kan tjene mer penger. En økonomirådgiver kan også hjelpe deg med å finne områder der det er mulig å kutte kostnader. Sammen med en økonomisk rådgiver leggeer du en strategi for utviklingen av gården din, og du får satt opp en driftsplan som gir deg kontroll frem i tid.

Styringsverktøy

En god driftsplan er et viktig styringsverktøy for deg som bonde. Driftsplanen er et årlig budsjettverktøy som gir et øyeblikksbilde av den totale økonomien. Samtidig er den et godt beslutningsgrunnlag for større investeringer, og en forutsetning når Innovasjon Norge behandler søknader om lån og tilskudd. Også bankene krever en driftsplan for å behandle lånesøknader til større investeringer.

"NLR Driftsplan" utarbeides av en økonomirådgiver sammen med deg og din familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger hvilke ressurser foretaket har, og vi ser på hva som må til for å nå de ønskede målsetninger.

Ta de rette veivalgene

"NLR Veivalg" hjelper deg og resten av familien med overblikk og bevisstgjøring rundt virksomheten og ressursene på gården. Med dette rådgivingstilbudet gjennomføres en prosess som resulterer i klare mål for videre utvikling av gården og drifta di. Spesialutviklede verktøy muliggjør en helhetlig oversikt.

Målet er å å øke velferden på gården gjennom bedre lønnsomhet eller andre forbedringer som har verdi for deg og din familie. Tiltakene kan derfor variere i omfang fra fullt skifte av driftsform til produksjonsfaglig rådgiving for mindre driftsomlegginger eller mer hverdagslige rutineendringer i brukerfamilien. På denne måten håper vi du vil oppleve økt motivasjon og inspirasjon.

Få kontroll på pengeflyten

"NLR Likviditet" gir deg bedre oversikt og styring av likviditeten. Dette er viktig for å ha en trygg og forutsigbar økonomi gjennom året. Ikke minst gjelder det når investeringer er gjennomført eller står for tur, som nye maskiner, bygninger eller omlegginger i fjøset.

Krevende å holde oversikt

Jo mer penger som går ut og inn i løpet av et år, desto mer kreves det av deg for å holde oversikt. Det at tilskuddene til drift nå utbetales en gang i året gjør også at disponeringen av pengene kan bli en større utfordring enn tidligere. Eksempel på situasjoner hvor et likviditetsbudsjett vil være til god hjelp er:

  • ønske om bedre oversikt over økonomien
  • endringer i produksjonen
  • krevende økonomi ved utbygging/ investering
  • hjelp ut av en likviditetskrise
  • dokumentasjon til banken

Vi har også mulighet til å knytte likviditetsbudsjettet opp mot annen rådgiving og vurdere hvordan ulike tiltak påvirker økonomien på gården. Med god likviditetsstyring unngår du både morarenter og dårlig nattesøvn.

Om du ønsker økonomisk rådgiving kan du ta kontakt med vår økonomirådgiver Inge Aukan. Aukan er også å se i bildet i toppen av denne artikkelen.