Møta blir arrangert fast kvar onsdagskveld framover, kor det blir halde eit 30 min. langt foredrag før ein har tid til innspel og spørsmål frå deg som deltakar.

Medlemmar med grovfôrproduksjon vil motta ein e-post med møtelink i løpet av fredag 18.02. og det vil bli utsend påminning i forkant av kvart møte.

Merk at i veke 9 vil Landbrukstimen bli erstatta med ei faginnslag i medlemsmøtene, som man kan delta på digitalt.

Møteplan for landbrukstimen:

23.02. Såvare, artar og sortar
Fagansvarlege: Nina Iren Ugelvik og Hilde Hegnes

Veke 9 - Fagtema som ein del av medlemsmøte: Høg gjødselpris
Fagansvarlege: Jon Geirmund Lied, Inge Aukan og Frode Grønmyr

09.03. Ensilering
Fagansvarlege: Hilde Hegnes og Sverre Heggset

16.03. Beiting
Fagansvarlege: Gunnhild Overvold og Maud Grøtta

23.03. Fôrdyrkingsstrategi
Fagansvarlege: Jon Geirmund Lied og Nina Iren Ugelvik

30.03. Plantevern
Fagansvarlege: Gunn Randi Fossland og Frode Grønmyr

06.04. Rådgiving innan klima og fornybar energi
Fagansvarlege: Gunn Randi Fossland og Jon Geirmund Lied

27.04. Pløying i ugraskampen
Fagansvarlege: Lars Gunnar Flatvad og Maud Grøtta