Det koster ingenting å delta og du får din egen mentor/sparringspartner som du kan spørre om stort og smått gjennom et år. Mentor er en erfaren bonde som ønsker å hjelpe en yngre kollega i gang.

Hvis du som deltaker har ønske om en bestemt mentor, noen du har snakka med/har spurt, er det også mulig. Skriv da inn ønska mentor i søknadsskjema. Familiemedlemmer kan ikke være mentor.

Mentorordninga ble landsdekkende fra 2020 og ordninga får midler gjennom jordbruksoppgjøret. Norsk landbruksrådgiving administrerer ordninga og det er et tett samarbeid med faglaga og Innovasjon Norge. Ordninga dekker tradisjonelle og nye næringer innen landbruk. Unge deltakere prioriteres hvis det er mange som søker på ordninga.

Hvis du er en erfaren bonde som ønsker å hjelpe en yngre kollega i gang kan du melde deg som mentor, se eget søknadsskjema for mentorer. Mentor får godtgjørelse for innsatsen.

Hvis det er spørsmål til ordninga og deltakelse, ta kontakt med regionkontakt i Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, tlf. 95874243, e-post: gunn.randi.fossland@nlr.no

Søknadsfrist: 1.12.2022


Søk om å delta i Mentorordninga i landbruket i 2023

Søknadsskjema for ny bonde

Søknadsskjema for mentor

Beskjaering mentorordninga LNV 2022
June Vestavik og Bjørn Torsetnes sammen med mentor Jostein Ulgenes. Foto: Gunn Randi Fossland

Les om noen av de som har allerede deltatt i Mentorordninga i landbruket