Kva med å sjå på korleis du kan hente meir ut frå beita? Utmarksbeite, kulturbeite eller beite på fulldyrka mark? Småfe eller storfe? Målsettinga vår når vi skal ha landbrukstime kommande onsdag, er å gi deg innspel som du kan vurdere på din gard.

NLR Nordvest v/ Maud og Gunnhild ynskjer velkommen til samling på Teams onsdag 16. mars klokka 20:30.

Dette er eit arrangement forbeholdt medlemmer med grovfôrareal. Alle grovfôrmedlemmer skal ha motteke lenke til møta i serien Landbrukstimen. Ein vil òg få påminning med lenke på mail ein dag eller to før møtet.

Les meir om Landbrukstimen og planlagde tema framover.