Pga usikkerhet rundt koronasituasjonene valgte styret å avholde medlemsmøtene digitale i år også. Vi håper likevel å få til informative og gode møter.

Medlemsmøtene avholdes digitalt på tre forskjellige tidspunkt. Du velger selv hvilket møte du ønsker å delta på:

Mandag 28. februar, kl. 1100 – 1400

Tirsdag 1. mars, kl. 1100 – 1400

Tirsdag 1. mars, kl. 1930 – 2200

Møtelink er sendt ut pr mail 17.februar til deg som er medlem i Landbruk Nordvest.

Program (likt på alle møter):

 1. Velkommen v/styreleder
 2. Presentasjon av regnskap og årsmelding, v/daglig leder
 3. Orientering om Landbruk Nordvest sin organisering videre, v/daglig leder
 4. Aktuelt fra tjenesteavdelinga
 • Info om aktiviteten
 • Hvordan jobber vi med rekruttering
 • Kort film om arbeidet til tjenestelagene (fra NLT)
 1. HMS-rådgiverens 10-minutt, inklusive video fra HMS-kampanjen, v/HMS-rådgiver Annbjørn Husby
 2. Sponset rådgiving for å vurdere ombygging for melk- og storfekjøttproduksjon, v/økonomirådgiver Inge Aukan
 3. Prisen på handelsgjødsel er «spinnville». No gjeld det å utnytte verktøya vi har i agronomiverktøykassa, v/rådgiverne Jon Geirmund Lied, Frode Grønmyr og Inge Aukan
 4. Avslutning

Valg av årsmøteutsendinger gjøres i egen digital løsning.

Vel møtt!