Landbruket skal kutte klimagassutslipp, men behøver det å gå på bekostning av god agronomi og økonomi? Nei, mener vi.

Denne gangen fokuserer vi på optimalisering av noen av innsatsfaktorene samt at vi får førstehånds info om prosjekter innen jordkarbon.

Noen smakebiter fra programmet; NLR presisjonslandbruk, Atfarm, Yara N-sensor og Kilter ugrasrobot.

Programoversikt

  • kl. 10.00: Oppmøte/velkommen inkl. kaffe
  • Kl. 10.15: Kort om klimakalkulatoren v/ Gunn Randi Fossland, NLR Nordvest
  • Kl. 10.35: NLR Presisjonslandbruk inkl. bruk av droner i landbruket. Smakebit fra dreneringskurs v/Lars Gunnar Flatvad og Hilde Hegnes, NLR Nordvest
  • Kl. 11.05: Karbon: Resultater fra prosjekta "Mermold" og "Karbon til bondens beste". Bruk av fangvekster. V/ Tatjana Rittl, NORSØK og Frode Grønmyr, NLR Nordvest
  • Kl.12.15: Varm lunsj
  • Kl. 13.00: Kilter ugrasrobot. Hvordan sikre god plantekultur med minimal bruk av plantevernmidler? V/ Anders Brevik, Kilter systems
  • Kl. 13.45: Yara Atfarm og Yara N-sensor, hvordan optimalisere gjødselbruken v/ Jan-Eivind Kvam Andersen, Yara
  • Kl. 14.30: Kaffe
  • Kl. 15.00: Ev. kort demo ute v/NLR og Yara
  • Kl. 15.30: Oppsummering/slutt

Til påmeldingsskjema Påmelding senest 20. september

Arrangør: NLR Nordvest

Deltakeravgift: kr. 300 pr pers.

Spørsmål kan rettes til Gunn Randi Fossland.