Vesterås i Geiranger søndag 3. juli kl. 12.00

Svisdal i Sunndal søndag 10.juli kl. 12.00

Vertskapet forteller om garden og drifta.
Botanisering i enga.
Vi lærer om insekter i enga, Steffen Adler stiller som insektkjenner
Matservering (på Vesterås og på Jenstad)
Samtale om skjøtsel og det som hører til. Representant for Statsforvalteren blir til stede.

Pris kr 250,-. Dette skal dekke deler av kostnadene til mat.

Påmelding seinest onsdag før arrangementet til Maud Grøtta:
maud.grotta@nlr.no eller 95847893

Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest

Stikkord:

Kulturlandskap, seminaturlig eng, pollinerende insekter.