Nysæter gård

Priska og Leif Even flytta hjem til Smøla og hjemgarden til Leif Even i 2019. De ønska å utvikle «grøntnæringa» på garden. Smøla er kjent for sin gode gulrot og kålrot og Leif Even har vært med på gulrotdyrking i ungdommen, men de ønsket altså å utvide sortimentet og selge produktene lokalt gjennom egen gardsbutikk. I dag har de 2 dekar grønnsakshage, 1-2 dekar potet og 1 dekar kålrot. Resten av jorda blir leid ut til ei samdrift som driver med grovfôr/melk.

I hagen har de også litt jordbær. Det er et stort spekter av grønnsaksslag de dyrker og alt blir solgt gjennom gardsbutikken.

Priska og LE
Priska og Leif Even Ranheim

Nye øyne - sparringspartner

I dag har henter de om lag 30 prosent av inntekta si fra «grøntproduksjonen». De har begge deltidsjobber ved siden av, men målet er å hente en større andel av inntekta fra gardens ressursgrunnlag. «Solveig har hjulpet oss der. Ho har mye erfaring og ser vår gard og vårt opplegg med nye øyne og er full av gode ideer og utfordrer oss til å tenke helhet» sier Priska og Leif Even.

«Vi har også hatt veldig stor nytte av å besøke Solveig og se hva hvordan ho driver garden i Surnadal. Solveig har også hjulpet oss med søknad til Innovasjon Norge – Idèavklaringssøknad» forteller paret.

Planer videre

Priska og Leif Even forteller at de nå etter sesongen skal evaluere produksjonen og salget og se på hva som kan forbedres. De planlegger å ha litt mer grønnsaker og dyrke mer av det som det har vært størst etterspørsel etter. Videre er det planer om å gjøre butikken selvbetjent. I dag er det bestilling ut ifra ei liste over hva som er tilgjengelig av varer den aktuelle uka og henting av varene på fredag.

«Anbefaler alle nye å søke på ordninga! Det er veldig nyttig å ha noen å diskutere smått og stort med» avslutter Priska og Leif Even.

Kort til slutt

Det er satt av midler gjennom jordbruksavtalen til ordninga. NLR administrerer ordninga. Det er gratis å delta på dette. Mentor får godtgjørelse.

Mentorordninga i landbruket

P og LE i utsalget
Priska og Leif Even i utsalget på gården.