Siden årsmøtet i vår har det vært jobbet jevnt med strategiprosesser med mål om å kunne legge frem et forslag til ny strategiplan for Landbruk Nordvest på årsmøtet 2022. Ola Jordhøy ved Steg for Steg er leid inn for å bistå i prosessen. I arbeidet er det lagt inn godt med rom for å få inn innspill fra alle parter; dere som medlemmer, ansatte og ledelsen, med mål å lage til ein plan som alle har eierskap til i årene fremover.

I den forbindelse inviterer vi deg som medlem til å delta på Teamsmøte med fokus på planprosessen. I tillegg vil det bli to fagbolker som er høyst relevante for tiden. Møtelenke til møtene er sendt ut på på mail 22. oktober.


Møteoversikt:

  • Medlemmer på Nordmøre: Mandag 8. november kl. 12.00 – 14.00
  • Medlemmer på Sunnmøre: Torsdag 11. november kl. 12.00 – 14.00
  • Medlemmer i Romsdal: Fredag 12. november kl. 12.00 – 14.00


Agenda:

  • Strategiplan 2022 – 2025 Landbruk Nordvest. Orientering om arbeidet og innspill til prosessen v/ Stig Runar Størdal (60 minutter)
  • Pause
  • Gjødsel og gjødselpriser – vurdering av situasjonen v/ Jon Geirmund Lied (30 minutter)
  • HMS ved bruk av avløser og bruk av rest avløsertilskudd v/ Selma Cowan (15 minutter)


Det er foreløpig ikke skissert ferdig et utkast for fremtidig strategiplan for Landbruk Nordvest, men les gjerne gjeldende strategiplan for Landbruk Nordvest for vurdering videre.

Her kan du og lese gjeldende strategiplan til Norsk landbruksrådgiving og strategiplanen til Norske Landbrukstjenester som er våre moderorganisasjoner.

Har du ikke mulighet til å bli med på teamsmøtet, tar vi og gjerne imot innspill på mail til Stig Runar Størdal.