Vi starter med oppmøte hos Inge Hoemsnes, Aureosen, Hustadvika kommune. Her blir det orientering om biogassanlegget til Inge. Vår egen Jon Geirmund Lied og Ingvar Kvande fra NORSØK øser av sin kunnskap på området! Vi skal også se og høre om bruk av biorest som gjødsel på eng. Videre vil vi få siste nytt på tema omgraving av myr – utslipp av klimagass. Ansvarlig forsker Synnøve Rivedal fra NIBIO Furuneset kommer og gir oss konklusjonen fra dette prosjektet og forteller om videre planer for å få mer kunnskap på området. Sissel Hansen fra NORSØK skal orientere oss om et prosjekt som går på reduserte utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsellager. Det vil selvsagt bli servert mat, lunsjservering på Hustadvika Gjestegård. Håper du tar deg tid til å få med deg denne spennende fagdagen! Ta gjerne med naboen!

Oppmøteplasser for dagen:

1. Hos Inge Hoemsnes, Indre Hoemsvegen 171, 6408 Aurosen (se kartutsnitt)

2. Hustadvika Gjestegård (matservering og fagmøte)

Klimafagdag motesteder
Kartutsnitt hvor oppmøteplassene for dagen er markert.

Fagprogram:

  • Kl. 10.15 : Omvisning/orientering om biogassanlegg (gardsanlegg) hos Inge Hoemsnes. Jon G. Lied v/Landbruk Nordvest, Ingvar Kvande v/NORSØK og Inge Hoemsnes eier/vert.
  • Kl. 11.30 : Avreise til Hustadvika gjestegård
  • Kl. 12.15 : Lunsj
  • Kl. 13.00 : Oppsummering: Biogassanlegg og bruk av biorest. Jon G. Lied, Lars T. Lyche og Ingvar Kvande.
  • Kl. 13.30 : Reduserte utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsellager. Sissel Hansen v/NORSØK
  • Kl.14.05 : Pause
  • Kl. 14.15 : Oppsummering av prosjekt med omgraving av myr og utslipp av klimagasser. Veien videre? Synnøve Rivedal v/NIBIO
  • Kl. 15.00 : Ut i felt: vi ser på forsøksfelt med bruk av biorest i eng (ev. se på omgravingsfeltet hvis vi får tid). Lars T. Lyche/ Sverre Heggset v/Landbruk Nordvest
  • Kl. 16.00 : Takk for i dag, vel hjem!

Deltakeravgift: kr. 300,-

Meld deg på her innen 20. september

Ved spørsmål: kontakt Gunn Randi Fossland (kontaktinfo finner du nederst)

Biorest forsoksfelt var 2021
Vårgjødsling med biorest i forsøksfelt på Hustad. Rådgiver Sverre Heggset i aksjon.