Her får dere som deltar på markdagene prøve dere på å undersøke jorda ved hjelp av 10 indikatorer. Vi skal blant annet bedømme jordart, jordstruktur, moldinnhold, måle vanninfiltrasjon og telle meitemark. Vi skal se på plantenes røtter og prøve å bedømme hvordan de har det. Jordas lukt kan også fortelle oss noe om forholdene. Er forholdene i jorda gode eller dårlige? Hva kan gjøres bedre?

Merk at markdagene har og tilleggstemaer av ulik sort.

Planlagte markvandringer:

 • Rauma tirsdag 21/09 kl. 11.00 - ca. 13.30. Vert er Anders Øverbø og Wenche Ytterli, Holmemstranda. Tema i tillegg blir hjortebeiteregistreringer
 • Molde tirsdag 21/09 kl. 18.00 - ca. 20.30. Vert er Aina Kirkeland, Akselvoll. Vi ser og på mark med dreneringsbehov og diskuterer løsninger.
 • Kristiansund onsdag 22/09 kl. 10.30 - ca. 13.00. Vert er Odd Arne Lien, Frei. Tema i tillegg blir hjortebeiteregistreringer. Kan det lønne seg å gjerde inn enga?
 • Tingvoll lørdag 25/09 kl. 13.00 - ca. 15.30. Vert er Frode Ulset, Strømsnes. Frode forteller og om møkkaspredning med slangespreder fra lastebil.
 • Fjord mandag 27/09 kl. 13.00 - ca. 15.30. Vert er Knut Ove Myklebust, Valldal. Vi undersøker jorda i andre kulturer i tillegg til eng: jordbær og potet.
 • Fjord tirsdag 28/09 kl. 10.30 - ca. 15.00. Vert er Kari Dyrkorn, Dyrkornsetra. Program:
  • 10.30 - 12.30 Jordmarkdag
  • 12.30 - 13.00 Pause med mat
  • 13.00 - 15.00 Drenering med vekt på omgraving
 • Fjord onsdag 29/09 kl. 10.30 - ca. 15.00. Blir i Eidsdal, vert publiseres snart. Program:
  • 10.30 - 12.30 Jordmarkdag
  • 12.30 - 13.00 Pause med mat
  • 13.00 - 15.00 Drenering med vekt på omgraving
 • Sunndal mandag 18/10 kl. 13.00 - ca. 15.30. Vert er Per Grødal, Grøa. Tema i tillegg forsøksfelt med fangvekster.
 • Surnadal onsdag 20/09 kl. 13.00 - ca. 15.30. Vert er Eirik Fiske, Øvre Surnadal. Tema i tillegg blir valg av strategi i grovfordyrkinga.
 • Hustadvika torsdag 21/10 kl. 10.00 - ca 14.30. Blir ved Tverfjell/Hustad området, vert publiseres snart. Program:
  • 10.00 - 12.00 Jordmarkdag
  • 12.00 - 12.30 Pause med mat
  • 12.30 - 14.30 Dreneringsløsninger inkl. omgraving og profilering
 • Molde fredag 22/10 kl. 10.00 - ca. 14.30. Vert Børge Rød, Eresfjorden. Program:
  • 10.00 - 12.00 Jordmarkdag
  • 12.00 - 12.30 Pause med mat
  • 12.30 - 14.30 Dreneringsløsninger
Markvandring 2020 jord
Fra fjorårets jordmarkdag i Gjemnes.