Tema for kvelden er å se landbruket i et historisk lys: garden, grenda, bygda og riket (nasjonen). Jarle vil ta for seg litt av landbrukets historie i Norge og betydningen av landbruket og statusen det hadde for nasjonen over lang tid. En vil også snakke om fiskerbonden her i området og fiskebondekjerringene/gardkjerringenes plass i dette systemet.

Jarle

Jarle Sanden er en kunnskapsrik moldenser med god formidlingsevne og glimt i øyet.

Jarle har jobbet på Romsdalsmuseet nesten hele livet. Vært leder i 24 år med litt avbrudd i reiselivet og i Møre og Romsdal fylkeskommune. Ble pensjonist i 2018 og fyller nå gjerne dagene med ulike hobbyer, som f.eks. hagestell, med
blant annet et lite drivhus og potetåker. Har også en forkjærlighet for tradisjonsmat.

Lenke for å delta på nettmøtet: Bli med i møtet

Gjest, uten Teams på egen PC? Klikk "Bli med på nettet i stedet". Ved problemer kan en ta kontakt med Nina Iren

Ugelvik tlf. 416 78 758. Vi er i møtet fra kl.19.45. Logg deg gjerne inn litt før møtestart.

"Godt for bonden" er et sosialt opplegg ledet av vår HMS rådgiver Kari Fløystad, med støtte fra Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal fylkeskommune og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Sist vinter ble det arrangert en kveld i måneden med sosialt samvær på Hotel Alexandra, Molde hvor en også fikk en times inspirasjonsforedrag fra ulike foredragsholdere. Arrangementet er gratis og åpent for alle som kjenner til landbruksnæringen. Del gjerne invitasjonen videre og om du vet av noen som kunne hatt glede av å delta også.