Det er økende interesse for fruktdyrking i Møre og Romsdal, utover de tradisjonelle fruktområdene på indre Sunnmøre. Flere har startet opp og mange går med tanker om fruktdyrking. Det er epledyrking det dreier seg om, og mange har nok cider som sluttprodukt. Men vi har også de som ser på mulighetene for å levere epler til konsum. Det er nasjonalt og regionalt en satsing på produksjon innen «grøntsegmentet». Dette gir muligheter for ulike typer støtteordninger innen både produksjon, foredling og markedsarbeid.

Landbruk Nordvest har ikke spesialkompetanse innen fruktdyrking. Avtalen med NLR Vest sikrer oss tilgang til rådgivingskompetanse på frukt. De av våre medlemmer som ønsker det kan få tilsendt NLR Vest sine ukentlige fruktmeldinger og tilgang til rådgiving på fruktproduksjon. En får i medlemskapet 1 time gratis rådgiving årlig over telefon/epost. Rådgiving utover dette er 700 kr per time. Fruktmedlemskapet koster kr. 1200 per år, men for de som blir med nå, er det halv pris ut året.

I tillegg vil vi samarbeide om markvandringer og andre faglige tiltak. Ordinære rådgiving fra fruktrådgivere fra NLR Vest tilbys til medlemspris. Landbruk Nordvest vil serve de av våre medlemmer som driver med frukt ved å koordinere arbeidet (markvandringer, møter, etc), ta jordprøver og ordne gjøslingsplaner på ordinær måte. Det er Maud Grøtta, tlf. 958 47 893, e-post maud.grotta@nlr.no, som vil ha ansvaret for denne koordineringa fra vår side. Kontakt gjerne Maud for mer info.