Grunnkurs (2 dagar)

 • Dag 1: Tysdag 20. april 2021 kl. 10:00 - 16:00
 • Dag 2: Torsdag 22. april 2021 kl. 10:00 - 17:00 inklusiv eksamen

Lenke til påmeldingsskjema: GRUNNKURS PLANTEVERN

Fornyingskurs (1 dag)

 • Tysdag 20. april 2021 kl. 10:00 - 17:00 inklusiv eksamen

Lenke til påmeldingsskjema: FORNYINGSKURS PLANTEVERN

Du kan også melde deg på til Bjørn Steinar Skarbø, E-post bjorn.skarbo@nlr.no eller tlf. 90 66 26 27.

Påmeldingsfrist: Snarast og seinast Torsdag 15. april 2021 kl. 14:00.
Dette av omsyn til utsending av kurslitteratur.

Førelesarar: Dag 1: Gunn Randi Fossland og dag 2: Sverre Heggset, Landbruk Nordvest.
Landbrukskontoret i Hustadvika kommune er ansvarleg for avvikling av eksamenane.
Vi må ha til saman 10 deltakarar for å gjennomføre kurset.

Kursinformasjon

 • Fornyingskurset går over ein dag. Grunnkurset går over to dagar. Fyrste dag er felles
  for dei to kursa.
 • Kurset føregår via kommunikasjonsprogrammet «Teams». For å delta treng du ei
  operativ E-postadresse og brukbart internettsamband. Ein tilrår bruk av PC på kurset.
 • Oppkopling frå kl. 09:30. Undervisningsstart kl. 10:00.
 • Det vert heimeeksamen begge avslutningsdagane kl. 15:30. Eksamen føregår ved at det vert sendt ut oppgåvesett på E-post som ein får ein og ein halv time til å besvare.
 • Kursavgifta inkluderer kurslitteratur og eksamensavgift
 • Kursbok og arbeidshefte for grunnkurset vert sendt i posten. Ver derfor nøye med å
  oppgi rett og fullstendig postadresse i påmeldinga. På grunn av postgangen, er det
  ein stor fordel med tidleg påmelding.
 • Fornyingskurset kostar 1.800 kr for medlemmar i Landbruk Nordvest / NLR. For
  deltakarar som ikkje er medlem: 2.300 kr.
 • Grunnkurset kostar 2.800 kr for medlemmar i Landbruk Nordvest / NLR. For deltakarar som ikkje er medlem: 3.800 kr.