De fleste møtene er markvandringer, men det er også aktuelt å ha 1-2 møte inne. Hvert treff varer 1 – 1,5 time. Det må være minst 5 deltakere for å starte ei gruppe, og gruppene kan maksimalt ha 10 deltakere før de blir delt i to grupper. Få gjerne med deg gode naboer og meld dere på som ei ferdig gruppe!

Bedre bruk av innsatsfaktorer

Per Heringstad i Heidal, som driver med mjølk- og grovfôrproduksjon, deltok i Grupperåd Grovfôr i 2022 sesongen. Han ønsket å delta først og fremst for å gjøre seg flere erfaringer om hvordan bruke innsatsfaktorer for å få gode resultat i produksjonen.

Per Heringstad

– Dette er avgjørende for kvalitet og økonomi. Slik utviklingen på kraftfôrprisene har vært, er det viktig med godt grovfôr, slik at vi kan bruke mindre kraftfôr og da gjerne produsert på mer norske ressurser, sier Per Heringstad.

Nyttig å se andres drift

På markvandringene så de blant annet på overvintring, utviklingstrinn og høstetidspunkt. Per synes det er nyttig å reise til andre gårdbrukere i bygda for å diskutere og se hvordan andre gjør det. Han synes å ha igjen mye for å delta på grupperåd grovfôr. Ikke minst er det veldig sosialt. Han oppfordrer andre til å delta på slike typer grupperåd.

– Det er viktig å ha kontakt med andre produsenter og det er fort gjort at det blir lite sosialt i en travel hverdag, sier Per Heringstad.

Han kunne tenke seg at det kunne bli et oppsummeringsmøte, der de kunne gått igjennom grovfôranalyser og diskutert resultater av det de så på samlingene sine.

Meld deg på!

Virker dette interessant for deg?

Les mer og meld deg på NLR Grupperåd grovfôr